BioTherm Hästgödselbrännare

Hästgödselbrännare industri

Brännkammare

 

Biotherm brännaren är ett resultat av ett mångårigt forsknings- och utvecklingsprojekt och har, som så många andra av våra produkter, satt sin prägel på energimarknaden. Brännaren kan elda svåra bränslen som hästgödsel, extremt fuktig flis (med en fukthalt på upp till 61%), slaktavfall med mera. Med andra ord är den en multibrännare i ordets rätta bemärkelse.

 

Med den höga verkningsgraden som Biotherm brännaren arbetar med och tack vare den unika förbränningskonstruktionen är den det mest miljövänliga och effektiva uppvärmningsalternativet i sitt slag, både driftmässigt och ekonomiskt.

 

Biotherm finns i effektstorlekar från 250 till 1000 kW.

Installationsexempel