Bioenergi & ekonomi

Att övergå till en värmeanläggning med bioenergi för fastigheter, företag eller industriella anläggningar, har länge varit ekonomiskt gynnsamt. Med dagens teknik och verkningsgrad på de modernaste bioenergisystemen har också arbetet med skötsel minimerats till ett minimum, samtidigt som driftsäkerheten är extremt god.

 

Biovärmeanläggningar med flexibelt bränsleval

En annan stor anledning att välja just bioenergi som sitt val av värmekälla är att man har en stor flexibilitet då det gäller val av bränsle. En el-panna eller värmepump går som sagt på el och den kan du inte ersätta oavsett hur dyr den blir. Dagens bioenergisystem är oftast gjorda för flera olika biobränslen vilket gör omställningen från ett bränsle till ett annat smidigt och enkelt varav man har flera möjligheter att påverka sin ekonomiska situation beroende på vilket biobränsle som är billigast och mest lättillgängligt för stunden.