Flispanna

I en flispanna kan man elda med många sorters bränslen

I en flispanna eldar man med flis! Men man kan elda med många olika sorters bränslen i en flispanna, som exempelvis pellets, flis, torv, spån och ved. Vilket bränsle man kan använde beror mer på vilken sort brännare och anläggning man har. Man kan sänka uppvärmningskostnaderna en hel del så det helt klart värt att investera i en flispanna. Flis som biobränsle är ett av de billigaste sätten att värma upp hus och byggnader. En modern flispanna och flisbrännare är automatiserad och innebär väldigt lite underhåll.

 

Flis som biobränsle

Man kan alltså använda flera sorters bränslen till en flispanna. Men just flis är fint sönderdelat virke och används med stor fördel som biobränsle. Som råvara används mindre värdefulla träddelar, virke och träddimensioner som inte duger till sågtimmer. Sedan 1990-talet har det blivit allt vanligare att man tillvaratar grot som flis i samband med slutavverkning. Flis används som energiråvara och som pappersråvara. Som energiråvara används det både i värmeverk och i småskaliga uppvärmningsanläggningar. Då flis är relativt utrymmeskrävande ställer det krav på väl genomtänkta lagringsmoduler och matningar till flispannorna. Dagens flispannor och flisanläggningar ska kunna elda fuktig flis med fullgott resultat.

 

Flispannor 20kW till 20 MW

Våra flispannor finns i effektspannet 20 kW till 20 MW och eldar flis med upp till 60% fukthalt utan att märkeffekten på anläggningen påverkas. Vi har över 40 års erfarenhet av projektering, tillverkning och leverans av flispannor och fliseldningssystem. Därmed garanterar vi er en flispanna som är lika underhållseffektiv som en pelletsanläggning.

Ett urval av våra flispannor

Flispanna HERZ Firematic

Helautomatisk pellets- och flispanna.

Flispanna

HERZ BioFire flispannor

De bästa av de bästa industri- och flispannor.

Flispanna Biofire