Flis

Flis är sönderdelat, flisat, virke antingen i huggen eller krossad form . Flis används i stor utsträckning för värmeproduktion i värmeverk och i kraftvärmeverk. Flis för värmeproduktion tillverkas främst från stamved som inte används av sågverk eller av massabruk eller som tas ut från egen skog.

 

Flisbrännare

 

En flisbrännare är en separat brännare kopplad till en valfri panna. En komplett brännare inkluderar även flisförråd och styrning
Läs om vår flisbrännare här

 

Flispannor

 

En flispanna är en komplett värmepanna som kan eldas med flis (och i de flesta fall även pellets) och som har brännaren inkluderat i pannan, som en färdig enhet. Flis används i allt större utsträckning för att värma fastigheter och industrier – helt i linje med våra gemensamma miljömål. Dagens pannor är oftast helautomatiska och väldigt effektiva.
Våra flispannor finns här.

 

Flisförråd

 

I flisförrådet förvarar och lagrar man flisbränslet.
Gemensamt för våra flisförråd är att de har en lagringskapacitet som är stor samt att olika förråd passar till olika pannor men också till olika externa konstruktioner och logistik de ska monteras till och till vilket material de ska användas till.
Se våra flisförråd här