Pellets

Det är populärt att elda med pellets i Sverige. I övriga Europa är pelletseldning inte lika utbrett som i Sverige. Man eldar med pellets mest för uppvärming av villor medan pelletseldning i Sverige även används för fjärrvärme och i industrin.

 

Pelletseldning

 

Att elda pellets med en pelletsbrännare kan drastiskt sänka uppvärmningskostnaderna så en investering i en pelletsanläggning är en bra affär. Dagens moderna pelletspannor och pelletsbrännare är till stor del automatiserade vilket innebär väldigt lite manuellt arbete.

 

Vad är pellets?

 

Pellets är kutterspån och sågspån som man pressat samman till små stavar. Pellets är ett av våra populäraste biobränslen och kommer främst från våra svenska skogar. Pellets är ett klimatneutralt biobränsle som inte släpper ut mer koldioxid än vad skogen den kommer ifrån gör.

 

Hur gör man pellets?

 

Man tillverkar pellets genom att först torka sågspån eller kutterspån och sen mal med ned det i en kvarn för att få ett fint material. Detta material pressas sedan samman under mycket högt tryck och hög temperatur och formas till pellets.

 

Är pelletseldning bra för miljön?

Pelletseldning med pelletsbrännare är koldioxidneutralt och mer miljövänligt än fossila bränslen som exempelvis olja. Pelletseldning ger mycket små utsläpp och är billigare än både olja och elvärme.

 

Hur fungerar en pelletspanna?

 

Man förvarar pellets i en lagringstank, den storleken kan variera från några hundra liter till över 100 m3. För att värma fastigheten så behövs värme till vattnet som i sin tur ska cirkulera ut i systemet genom golvvärme, element eller fläktsystem. Värmen produceras av en automatisk pelletspanna som idag oftast är helt automatiserad med allt ifrån tändning, rengöring och askurmatning. Från förbränningen som sker på mellan 800-1000 grader så leds rökgaserna vidare till en konvektion (rökkanalerna i pannan) som i sin tur överför den värmen till vattnet som cirkulerar vidare till fastighetens värmesystem.