Mer än 40 års erfarenhet

Vår kunskap bygger på mer än 40 års erfarenhet. Genom att lyssna på våra kunder och återföra det till utveckling och produktion, ligger vi alltid i framkant på marknaden med nya innovativa lösningar. Vi är med och driver bioenergiutvecklingen framåt över hela Europa.

Vår historia

Grunden till bolaget startades 1976 av Björn Jansson, far till Mikael och Magnus Jansson som idag driver företaget. På ”den gamla goda tiden” tillverkades och såldes SWEBO Energibrännare tillsammans med ett urval av olika bioenergipannor. Företaget som började som ett gårdsföretag med liten verkstad, växte sig snart större. SWEBO Energibrännare blev snabbt en succé och exporterades hårt under 80-talet till ett antal Europeiska länder. Trots hård konkurrens under 80- och 90-talet stod företaget sig väl mot dåtidens stora aktörer.

 

Under slutet av 80-talet klev sönerna in på allvar i organisationen. I mitten av 90-talet startades ett stort arbete för bröderna med att utveckla produktsortimentet för att möta framtidens krav. Under 2000 talet har bolaget ägts av olika organisationer och konstellationer, bland annat ett riskkapitalbolag. Men idag är det bröderna Jansson som åter står som ägare till bolaget med Biotherm Heat AB

Innovativa lösningar

Inom bolaget har man sedan starten 1976 alltid tänkt mycket på vad som kommer i framtiden. Vilka bränslen man kommer att använda sig av, vilka nya produkter som krävs för att ligga i topp i teknikutvecklingen och så vidare, och bemöta dessa krav innan de egentligen blivit verklighet. Idag står vi som ett av de ledande företagen vad gäller bioenergisystem för värmeproduktion.

Samarbete med universitetet

Sedan 1996 har vi haft ett starkt samarbete med Luleå Tekniska Universitet för framtagning av nya produkter och uppgradering av befintliga. Detta har i sin tur lett till att företaget tagit fram mycket intressanta och innovativa produkter som exempelvis vår egen Biotherm multiförbränningsanläggning som eldar bland annat hästgödsel och slaktavfall.