PHC

Prefabricerad värmecentral

PHC – Prefabricated Heat Central – är ett nytänkande koncept för pellets eller flis, där varje standardiserad värmecentral byggs och besiktas i vår produktion före leverans, allt för att säkerställa en trygg och väl fungerande anläggning.

 

PHC tillverkas i effektområden från 200 kW till 2 MW. Då konceptet möjliggör industriell serieproduktion av alla installationsmoment, ärBiotherm PHC en mycket kostnadseffektiv investering.

 

Anläggningarna håller högsta tekniska standard och levereras med dokumenterad prestanda samt funktionsgaranti. Det finns naturligtvis möjligheter till unika kundanpassningar, såväl estetiskt som funktionsmässigt.