Varmluftpanna

Varmluftpanna

 

PelleTech AERO tillverkas efter de erfarenheter vi har fått genom åren av våra kunder. Pannan är speciellt utvecklat till förbränning av torra och fuktiga bränslen och lambdastyrning är std på samtliga pannor..
PelleTech AERO har ett rörligt trapproster som ger en fullständig förbränning även för mer svåreldade bränslen i samtliga effektsteg,
Rökgaskanalerna kan utrusas med automatisk rengöring som tillval men pannorna är alltid utrustade med automatiska askurmatning och asklåda.
Verkningsgraden är hög, över 90 % och styrningen möjliggör en modulerande förbränning, pannan kan således användas både till uppvärmning av lokaler och byggarbetsplatser men även till exempelvis spannmålstorkning. Kvalitén är väldigt hög och driftsäkerheten utmärkande.
PelleTech AERO är testad och tillåten enligt EN 303-5. Den är tillverkad i enlighet med maskindirektivet och CE-märkt.

 

Utmärkande för PelleTech AERO:

 • Rostfri eldstad med keramik som tål 1550 grader.
 • Rörligt trapproster.
 • Mycket hög verkningsgrad.
 • Modulerande effekt.
 • Touchpanel med internetstyrning.
 • Effekt från 60 kW upp till 2200 kW.

 

Mer tekniska fördelar:

 1. Brännare i gjutjärn med sju nivåer av rörligt roster, vilket möjliggör total förbränning, även med fuktigt bränsle.
 2. Dubbla förbränningsfläktar för primär och sekundärluft, oberoende reglering beroende på val av bränsle och kontrolleras av lambdasonden.
 3. Luftintag för sekundärluft.
 4. Förstärkt stokerskruv för bränsletillförsel, olika storlekar finns att välja på beroende på val av bränsle.
 5. Cellsluss i olika storlekar för 100% skydd mot bakbrand.
 6. Motor till stokerskruv med hög prestanda och mycket låg energiförbrukning som uppfyller alla europeiska direktiv.
 7. Automatiskt system för askrengöring med skruvar inne i förbränningskammaren och utsug till askbehållare eller i centralt avfallsinsamlingssystem.
 8. Förbränningskammare tillverkad av rostfritt stål belagd med gjutjärnsplåtar vid eldens kontaktpunkter samt keramiska klädd eldstad för att klara av de höga temperaturerna som blir.
 9. Rökkanaler med stålrör i 2 sektioner för maximal värmeupptagning.
 10. Dörr till rökkanalernas konvektion för rengöring och inspektion. Tillval för automatisk rengöring med tryckluft.
 11. Rökgasfläkt.
 12. Dubbla utloppsfläktar beräknas utifrån projektets behov.
 13. Varmluftständning av bränsle sker automatiskt.
 14. Touch display med internetstyrning.
 15. Varmluftsutloppsöppningar till fastighet.