Mobil värmecentral

Ett färdigt pannrum som snabbt är på plats och som snabbt kan startas kännetecknar just konceptet mobil värmecentral.

FLEXIBEL MOBIL VÄMRECENTRAL

En mobil värmecentral passar till den kund som behöver en flexibilitet i sitt utförande av en värmecentral. Ett färdigt pannrum som snabbt är på plats och som snabbt kan startas kännetecknar just konceptet mobil värmecentral.

 

I vårt sortiment har vi olika typer av mobila värmecentraler som dels kan byggas av en anpassad container till modeller som byggs helt från grunden med kundens krav som grund.

 

FÄRDIGT PANNRUM – SPARAR TID!

En mobil värmecentral är till för att underlätta kundens behov och vardag med fördelen att få någonting nyckelfärdigt så man som kund kan ägna tiden till något viktigare än att själva bygga upp ett nytt pannrum – låt oss göra jobbet istället så ni kan frilägga det viktigaste av allt – TID!

 

En mobil värmecentral tillverkas i effekterna från 60 kW upp till 1000 kW och finns med ett flertal olika typer av förråd för olika bränslen, eller varför inte ett hybridförråd som kan ta hand om alla typer av biobränslen?

 

ERFARENHET GER TRYGGHET & KVALITET!

Vi på Biotherm Heat AB har snart 50 års erfarenhet av bioenergimarknaden och har sett produkter och lösningar komma och gå, vi har sett och varit med i utvecklingen av de moderna systemen vi ser idag och förstår både marknaden och kundernas behov. Vi är ett utpräglat kvalitetsbolag som bara säljer och installerar det bästa på marknaden. Vi har en stolthet att få kundernas bekräftelse i den kvalitet vi till slut ställer till kundernas förfogande. Det är därför vi är generalagent för PelleTech i Skandinavien, det var dom som kunde erbjuda den kvalitén och driftsäkerheten vi sökte efter i kombinationen med deras breda och gedigna sortiment på pannor, brännare och förrådslösningar som vi idag implementerar bland annat i en mobil värmecentral.