HERZ Fastighetspannor 0,5 – 20 MW


Herz serie av fastighetspannor mellan 500 kW och upp till 20 MW riktar sig till den kategori kunder som har ett större behov av effekt och/eller ett behov av att elda större material eller med sämre kvalitet. Herz fastighetspannor har en extremt hög kvalitet kombinerat med en driftsäkerhet utöver det vanliga. Kraven som ställs på exempelvis en fjärrvärmeanläggning som ska tillgodose ett större antal kunder med värme kräver en anläggning som erbjuder en hög tillgänglighet med en leverantör som håller hög service. Biotherm Heat AB erbjuder bägge delarna!

 

HERZ fastighetspannor projekteras och offereras separat utifrån kunden unika behov. Hör av er till oss och boka in ett möte.