Hästgödselbrännare

Hästgödselbrännare industri

Energi & Hästgödselbrännare från Biotherm

 

Biotherm hästgödselbrännare eller energibrännare är ett resultat av ett mångårigt forsknings- och utvecklingsprojekt och har, som så många andra av våra produkter, satt sin prägel på energimarknaden. Brännaren kan elda svåra bränslen som hästspillning, extremt fuktig flis (med en fukthalt på upp till 61%), slaktavfall med mera. Med andra ord är den en multibrännare i ordets rätta bemärkelse.

 

Med den höga verkningsgraden som Biotherm arbetar med och tack vare den unika förbränningskonstruktionen är den det mest miljövänliga och effektiva uppvärmningsalternativet i sitt slag, både driftmässigt och ekonomiskt. Då hästgödsel och ex slaktavfall är bränslen som har en hög kostnadsbild utifrån deponikostnader och andra hanteringskostnader såsom transporter så är det väldigt fördelaktigt att hantera materialet på sin egen anläggning. Ni frigör ett flertal kostnader samtidigt som ni skriver under för en RIKTIG miljövänlig hantering genom att förbränna era egna restprodukter och tillverka värme. Lägg sedan till att ni kan lägga kostnaderna för den befintliga uppvärmningen åt sidan så blir kalkylen ännu bättre!

 

Biotherm finns i effektstorlekar från 95 till 1000 kW.