Flisbrännare Biotherm

BioTherm har tillsammans med Luleå tekniska universitet, under flera års tid utvecklat en förbränningsanläggning som kan elda svåra bränslen som hästspillning, extremt fuktig flis, slaktavfall m.m. Med den höga verkningsgraden som Biotherm arbetar med och tack vare den unika förbränningskonstruktionen är den det mest miljövänliga och effektiva uppvärmningsalternativet i sitt slag, både driftmässigt och ekonomiskt.

 

Biotherm energibrännare är ett resultat av ett mångårigt forsknings- och utvecklingsprojekt och har, som så många andra av våra produkter, satt sin prägel på energimarknaden. Brännaren kan bland annat eldas med flis med en fukthalt på upp till 61%, samt hästgödsel och slaktavfall. Med andra ord är den en multibrännare i ordets rätta bemärkelse.