Brännare

BioTherm Heat har ett brett urval av olika bioenergibrännare för olika ändamål från pellets
till mer svåreldade bränslen som bland annat hästgödsel. Synonymt med alla våra brännare är effektivitet, hållbarhet och kvalité.

Flisbrännare – Energibrännare

Brännaren för extrema bränslen
Vi har över 40 års erfarenhet av alternativa bränslen och har utvecklat en effektiv, miljövänlig och helautomatisk anläggning för eldning av flis, spån med mera.

 

Läs mer

Flisbrännare – Biotherm

Biotherm Heat har tillsammans med Luleå tekniska universitet, under flera års tid utvecklat en förbränningsanläggning som kan elda svåra bränslen som hästspillning, extremt fuktig flis, slaktavfall m.m.

 

Läs mer

Hästgödselbrännare – Biotherm

Biotherm är ett resultat av ett mångårigt forsknings- och utvecklingsprojekt och har, som så många andra av våra produkter, satt sin prägel på energimarknaden. Brännaren kan elda svåra bränslen som hästspillning och slaktavfall och extremt fuktig flis.

 

Läs mer