Biotherm Skrapförråd

Biotherm skrapförråd är helt kundanpassade för att passa alla installationer och krav. Förrådet levereras i delar och monteras ihop på plats. Installationen bör göras i samband med gjutningen.

 

Skrapornas antal och längd kan variera, därför lämpar sig golvskraporna väl för olika förrådslösningar. Förrådets volym kan vara upp till 500m3.